Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

Vad är psykologi?

Psykologi kan beskrivas som vetenskaplig studie av mänskligt beteende, tankar och känslor. Vi har alla ett intresse för psykologi, det finns ju ingen som inte tänker på vad andra tycker om dem, någon gång i livet. Men hur mycket vet vi verkligen om vårt inre liv? Och hur mycket vet vi om andras? 

psykologi

Vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri?

Psykiatri är en medicinsk inriktning som främst behandlar psykiska sjukdomar. Psykologi däremot, har inte direkt någonting med medicin att göra utan kretsar sig kring människans psyke och bland annat hur individer upplever sin egen personlighet och sina relationer.

Psykologi kan till exempel användas för att upptäcka och behandla psykos, depressioner, ångest eller andra former av psykisk ohälsa. Det kan även användas som redskap i både skola och arbetsliv. Psykologer kan även behandla personlighetsstörningar som borderline, antisocialt beteende och narcissism.

Vår tids psykologi

Vår tids psykologi kan beskrivas som en enorm utveckling av psykoanalytiska och psykologiska idéer och teorier. Psykoanalysen är den tidigaste formen av psykologi där man söker efter de ursprungliga orsakerna till problemet genom att granska detaljer inuti individens subjektiva erfarenheter, kroppssignaler och fantasier. Den andra stora, och omvandlade, traditionen inom psykologi fokuserar på beteenden, och påminner mer om objektiv vetenskaplig forskning med experimentella metoder för att nå svar på sin problemformulering.

Varje psykologisk teori har sin roll, och är för en tid viktigare än andra. Det finns dock ett samband mellan alla former av psykologiska inriktningar i det att de syftar till att hjälpa individen uppleva sina problematiska situationer som mindre farliga och hotfulla genom olika inriktningar på den terapeutiska processen (psykoanalytiker: analysera ursprungsorsaken; kognitiva beteendeterapeuter: bearbeta verkan).

Psykologins historia

Människan har genom århundradena gång på gång ställt sig frågan kring själslivet och ens tankar. Vad är det som gör så att vi känner oss olika? Vad kan förorsaka psykisk ohälsa? Psykologin har sin uppgift till lösa dessa frågor. I Grekland, för flera årtusenden sedan, vädrade filosofer sina teorier om hur människan fungerar. Då var psykologin varken ett vetenskapligt forskningsfält eller begrepp, utan snarare en filosofisk teori. Hippokrates var en av dessa filosofer. Han såg inte den psykiska ohälsan som resultatet av gudarnas straff, olyckliga händelser eller onda makter som påverkade individen, som den tidens idéer påvisade. Psykisk ohälsa var snarare en brist på balans mellan kropp och själ.