Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

Psykisk ohälsa: Vad är det och när man ska söka hjälp

Psykisk ohälsa är ett vanligt problem som drabbar många människor. Det kan vara svårt att veta vad det är och när man bör söka hjälp. I den här artikeln får du information om psykisk sjukdom, hur den yttrar sig och vad skillnaden mellan psykiska problem är. Det första steget för att få hjälp med dina psykiska problem är att erkänna att det finns ett problem överhuvudtaget!

psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Man kan brett beskriva psykisk ohälsa som vad man själv känner, eller vad andra i sin omvärld känner, är psykiska svårigheter eller problem i en egens, någon annans eller en grupps sätt att agera och reagera.

Socialstyrelsen definierar psykisk ohälsa enligt följande:

”Psykisk ohälsa omfattar tillstånd med olika grad av psykisk ohälsa, allt ifrån enstaka, mer eller mindre plågsamma besvär av oro eller nedstämdhet till psykiska sjukdomar som kräver slutenvård.”

Svårigheterna kan vara långvariga och återkommande, och de kan i stunden verka vara svåra eller omöjliga att övervinna. Liksom fysiska skador kan de triggas, eller vara resultatet av yttre påfrestningar så som t.ex. arbetslöshet, stora förändringar i ens livssituation eller isolering från sociala umgängen. Begreppet psykisk ohälsa täcker ofta in mer än det som kallas för psykisk sjukdom. Psykisk sjukdom brukar vara när symptom går så långt att det går ut över ens egen eller andras hälsa och välmående.

Inom den svenska hälso- och sjukvården skiljer man mellan lindrigare ”psykiska besvär” och allvarligare ”psykiatriska tillstånd”, som båda kan betraktas som en form av psykisk ohälsa

Symtom på psykisk sjukdom kan bland annat vara att se och höra saker som ingen annan kan se eller höra, att känna sig ledsen, nervös och ensam, att ha svårt att sova eller att känna sig sjuk under långa perioder. Alla kan någon gång i livet känna sig psykiskt dåliga. Det är tillstånd som varierar under hela livet.

Psykisk ohälsa bland unga

I Sverige har alla barn rätt till samma nivå av psykisk hälsa och stöd, vård och behandling för att uppnå detta. Sedan 1980-talet har den psykiska ohälsan bland unga och ungdomar i Sverige ökat.

Det är troligt att en försvagad utbildningssituation, liksom de ökade kraven på arbetsmarknaden, har förvärrat barns och ungdomars psykiska ohälsa. Bättre skolresultat gör också att barn och tonåringar kan dra nytta av större chanser på arbetsmarknaden vilket leder till förbättrade hälsoutsikter.