Innehåll

ADHD Utredning

adhd utredning

Att utreda ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en viktig del av att personer med uppmärksamhetsproblematik, koncentrationssvårigheter och andra symtom kan få rätt stöd och hjälp. Utredningen innebär att en specialist undersöker individens beteenden och symtom för att fastställa diagnosen och välja en lämplig behandlingsplan. Här är några saker som du bör veta om ADHD utredning.

Vad är ADHD?

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som oftast uppkommer i barndomen och kan påverka individens förmåga att fokusera, kontrollera sitt beteende, och reglera sin sinnesstämning. Symtomen kan inkludera förhöjd rörelseaktivitet, impulsivitet, och svårigheter att sitta still och koncentrera sig. Dessa symtom kan leda till utmaningar i skolan, på jobbet, och i sociala situationer om de inte behandlas.

ADHD är en vanlig störning som drabbar ungefär 5% av barn i skolåldern. Det kan fortsätta att påverka individer under vuxenåren, men symtomen kan förändras och bli mildare med tiden. ADHD kan också förekomma tillsammans med andra psykiatriska diagnoser, såsom ångest och depression.

Vem utför en ADHD utredning?

En ADHD utredning bör i Sverige utföras av en legitimerad psykolog. Psykologer har den kunskap och erfarenhet som krävs för att ställa en säker diagnos och välja en lämplig behandling.

Det är viktigt att söka hjälp från en specialist på området, så som en legitimerad psykolog, eftersom ADHD kan likna andra störningar och sjukdomar. En specialist kan göra en noggrann utredning och fastställa en diagnos med stor säkerhet, vilket är grunden för en lämplig behandling.

Hur går en ADHD utredning till?

En ADHD utredning innebär oftast en kombination av olika metoder, inklusive observationer, intervjuer, och psykologiska tester. Specialisten kan titta på individens beteenden och symtom och jämföra dem med kriterierna för ADHD enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). De kan också prata med individen, föräldrarna, och andra viktiga personer i individens liv för att få en helhetssyn över personens problematik.

Under utredningen kan specialisten också använda olika psykologiska tester för att undersöka individens kognitiva förmågor, såsom minne, uppmärksamhet, och problemlösningsförmåga. Dessa tester kan hjälpa specialisten att avgöra om individen har symtom på ADHD och hur svåra dessa symtom är.

Det är viktigt att notera att en ADHD utredning inte bara handlar om att observera symtom. Utredaren kommer också att undersöka individens totala hälsa och välmående, och kontrollera för andra sjukdomar eller störningar som kan orsaka liknande symtom. Detta är viktigt eftersom det kan påverka valet av behandling.

Vad händer efter en ADHD utredning?

Efter en ADHD utredning, kommer utredaren att diskutera diagnosen och behandlingsmöjligheterna med individen och, om personen är minderårig, även dennes föräldrar. Om ADHD diagnostiseras, kan utredaren rekommendera en lämplig behandlingsplan, som kan inkludera medicinering, beteendeterapi, och anpassningar av individens omgivning och rutiner. 

Medicinering för ADHD

Medicinering är oftast den första behandlingsmetoden för ADHD, och kan hjälpa individen att kontrollera sina symtom och förbättra sin förmåga att fokusera och reglera sitt beteende. Det finns olika typer av läkemedel som kan vara lämpliga för olika individer, och en psykiater kan hjälpa individen och deras föräldrar att välja rätt medicinering.

Den vanligaste medicineringen för ADHD är centralstimulerande läkemedel, såsom till exempel metylfenidat. Dessa läkemedel kan hjälpa personer med ADHD att koncentrera sig bättre och minska impulsiva beteenden. Det är viktigt att notera att behandlingen för ADHD varierar från person till person, och att det är viktigt att diskutera vilken behandling som är bäst för dig med en läkare eller en annan vårdgivare.

Beteendeterapi

Beteendeterapi är en annan vanlig behandlingsmetod för ADHD, och kan hjälpa individen att lära sig nya beteenden och strategier för att hantera sina symtom. Terapin kan innebära olika typer av övningar och aktiviteter som stärker individens förmåga att fokusera, kontrollera sitt beteende, och hantera stress och sinnesstämningar. Terapin kan ske individuellt eller i grupp, och kan vara en viktig del av en behandlingsplan för ADHD.

Anpassning av omgivning och rutiner

En annan viktig del av behandlingen är att anpassa individens omgivning och rutiner för att underlätta hanteringen av symtomen. Detta kan innebära att skapa en lugn och strukturerad miljö hemma eller på jobbet, att undvika distraktioner och oväntade förändringar, och att använda påminnelser och rutiner för att hålla koll på viktiga uppgifter och aktiviteter.

Efter en ADHD utredning, kommer specialisten att fortsätta att följa upp individen och deras behandling för att se hur de reagerar på behandlingen och om det behövs några justeringar. Detta är viktigt för att säkerställa att individen får rätt stöd och hjälp för att hantera sina symtom och leva ett så normalt liv som möjligt.

Sammanfattning

ADHD utredning är en viktig del av behandlingen för individer med diagnosen ADHD. Utredningen innebär att en specialist undersöker individens beteenden och symtom för att fastställa diagnosen och välja en lämplig behandlingsplan. Utredningen kan innefatta observationer, intervjuer, och psykologiska tester. Efter en ADHD utredning, kommer utredaren att diskutera diagnosen och behandlingsmöjligheterna med individen och, om patienten är ung, dennes föräldrar.

Vanliga frågor om ADHD utredning

Vad kostar en ADHD utredning?

Om du genomför en utredning efter en remiss från vårdcentral eller annan mottagning så är en ADHD utredning kostnadsfri. Om du genomför det privat så kan det kosta upp emot 30 000 – 40 000 kr för en fullständig utredning. Undersök alltid möjligheten att först genomföra en ADHD utredning via den reguljära sjukvården. 

Hur får man en ADHD utredning?

Om du tror att du eller någon du känner kan ha ADHD, bör du börja med att prata med en läkare eller en annan vårdgivare. De kan utvärdera symtomen och, om det är lämpligt, ordinera en ADHD-utredning. En ADHD-utredning kan innebära att man undersöker om det finns några andra orsaker till symtomen, samtalar med dig och eventuella anhöriga, och utför olika tester för att bekräfta diagnosen. Det är viktigt att komma ihåg att en ADHD-utredning är en lång process som kan ta tid, så var tålmodig och följ läkarens råd.

Hur lång tid tar en ADHD utredning?

En ADHD-utredning kan ta olika lång tid beroende på hur svåra symtomen är och om det finns några andra orsaker till symtomen. Vanligtvis kan en ADHD-utredning ta några veckor till ett par månader, men det är svårt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta för en individuell person. Det är viktigt att komma ihåg att en ADHD-utredning är en lång process som kan ta tid, så var tålmodig och följ läkarens råd.