Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

Flygrädsla: Symtom, Tips och Behandling

flygrädsla

Flygrädsla är vanligt förekommande och inget att skämmas för. Det drabbar många människor världen över. Det finns dock effektiva psykologiska metoder för att hantera och övervinna flygrädsla. Läs mer nedan för att förstå mer om flygrädsla och hur du blir av med det.

Symtom på flygrädsla

Flygrädsla kan yttra sig på olika sätt. Man kan bland annat uppleva:

 • Fysiska symtom: Tryck mot bröstet, svettningar, hjärtklappning, yrsel, illamående, magbesvär eller andnöd.
 • Intensiva känslor: Rädsla, ångest, oro.
 • Beteendemässiga symtom: Ökat undvikande av flygresor, att ständigt kontrollera flyginformation och säkerhetsåtgärder, samt att använda alkohol eller mediciner för att hantera och dämpa ångesten.

Varför det är vanligt med flygrädsla

Det är fullkomligt normalt att känna en viss oro inför flygresor, men för vissa blir denna oro överväldigande och gör att man inte kan flyga, eller lider väldigt mycket när man gör det. Några bakomliggande orsaker till flygrädsla inkluderar:

 • Känsla av kontrollförlust: Många upplever ångest eftersom de inte har kontroll över situationen under en flygning.
 • Höjd och instängdhet: Att befinna sig högt uppe och i ett slutet utrymme kan trigga att man känner sig instängd, och en rädsla för höjder.
 • Mediaexponering: Olyckor och incidenter får stor medial uppmärksamhet, trots att sådana händelser är extremt ovanliga.

Behandling av flygrädsla

Det finns flera psykologiska metoder som har visat sig vara effektiva för att behandla flygrädsla:

1. Exponeringsterapi

 • Gradvis exponering: Detta innebär att gradvis utsätta sig för det som utlöser ångesten under kontrollerade former, vilket hjälper en att vänja sig vid och minska ens rädsla över tid. Det absolut bästa sättet att bota sin flygrädsla på är att exponera sig genom upprepade flygningar. 
 • Imaginär exponering: Då det kan vara kostsamt och praktiskt omständigt att få till upprepade flygningar så är en mellanväg att exponera sig via imaginär exponering. Det innebär att man, genom att sitta i lugn och ro med stängda ögon, visualiserar att man genomför en flygresa. Läs mer nedan om tips på vad du kan göra själv för lätta instruktioner i detta. 
 • VR-exponering: Vissa kliniker använder virtuell verklighet för att simulera flygsituationer, vilket också är en form av exponeringsterapi. 

2. Medicinering

Läkare kan ibland förskriva lugnande medicin för att hjälpa vid flygrädsla, men det bör endast användas som en tillfällig lösning tillsammans med långsiktiga behandlingsmetoder. I vissa fall kan dock enstaka ångestdämpande medicinering vara en adekvat väg att gå, t ex om man flyger väldigt sällan och där behovet av behandling inte finns.

3. Avslappningstekniker

Tekniker som hjälper en att lugna ned sig kan i vissa fall fungera som ett komplement till exponeringsterapi. T ex djupandning, avslappning eller mindfulness för att hantera ångest.

Tips för att hantera flygrädsla utan extern hjälp

1. Exponera själv:

Börja med små steg, som att titta på flygplan, titta på filmer där flygplan finns med eller besöka en flygplats. Hitta situationer eller platser som triggar dig, och exponera dig gradvis (det vill säga, börja med saker som triggar dig mindre, och försök att röra dig mot saker som triggar dig mer, som t ex att sitta i ett flygplan, och tillslut genomföra en kort flygning)

2. Imaginär exponering:

Visualisera en flygresa: Föreställ dig att du genomför en flygresa i detalj. Sätt dig i en bekväm position, blunda och följ dessa steg:

1. Förberedelser

 • Se dig själv packa väskan, åka till flygplatsen och checka in.
 • Tänk på ljuden och dofterna runt dig, som resenärernas sorl och kaffedoften.

2. Ombordstigning

 • Föreställ dig att du går ombord, hittar din plats och sätter dig ner.
 • Känn känslan av att spänna fast säkerhetsbältet och hör kabinpersonalens meddelanden.

3. Start och flygning

 • Visualisera planet lyfta, känn trycket mot bröstet och hör motorernas ljud.
 • Tänk på utsikten genom fönstret, marken som försvinner och himlen runt omkring.

4. Under flygningen

 • Föreställ dig att du sitter bekvämt, kanske läser en bok eller tittar på en film.

5. Landning

 • Se planet nedstiga, landningshjulen fällas ut och den mjuka sättningen vid landning.
 • Föreställ dig hur du reser dig upp, tar din väska och går ut ur planet, och känn tillfredsställelsen av en framgångsrik flygning.

Genom att visualisera hela flygresan i presens, med detaljerade beskrivningar av miljön, tankar och känslor, kan du gradvis minska din ångest och vänja dig vid tanken på att flyga. Upprepa denna övning regelbundet för att öka din komfort och trygghet med flygning.

Flygsäkerhet: fakta och jämförelse med andra risker

Att förstå den faktiska risken med att flyga kan vara ett viktigt första steg för att minska sin flygrädsla. Här är några fakta kring flygande:

Flygstatistik och säkerhet:

 • Statistik: Flygplan är ett av de säkraste transportmedlen. Enligt National Safety Council är risken att dö i en flygplansolycka cirka 1 på 11 miljoner. Det är alltså extremt ovanligt med dödliga flygolyckor.
 • Säkerhet i världen: Tvärtemot vad man kan tro, så är flygresandet ett av de mest säkra transportmedel som finns i hela världen, inte bara i väst. Enligt Aviation Safety Network var 2022 ett av de säkraste åren i flygets historia med endast ett fåtal olyckor och en mycket låg dödlighet per passagerarkilometer.

Jämförelse med andra transportmedel och risker:

 • Bilolyckor: Risken att dö i en bilolycka är betydligt högre än i en flygolycka. I USA är chansen att dö i en bilolycka cirka 1 på 103, och i Sverige är trafikolyckor en av de vanligaste dödsorsakerna.
 • Tåg och bussar: Även om tåg och bussar är relativt säkra så har de högre olycksfrekvens per passagerarkilometer jämfört med flyg.
 • Vardagliga aktiviteter: Vardagsaktiviteter som att gå nerför trappor eller att cykla innebär egentligen en större risk för skador än att flyga. Till exempel så är risken att dö av att falla är cirka 1 på 133.

Flygteknologi och säkerhet

 • Flygplansdesign: Flygplan är designade för att klara av extrema väderförhållanden och andra potentiella faror. De genomgår rigorösa tester för att säkerställa att de kan hantera turbulens, blixtnedslag och andra miljöutmaningar.
 • Säkerhetsteknologi: Modern flygteknologi inkluderar också säkerhetssystem som Traffic Collision Avoidance System (TCAS), som hjälper till att förhindra kollisioner i luften genom att ge piloter varningar och instruktioner för att undvika andra flygplan.
 • Strikta regler och standarder: Flygindustrin följer strikta internationella regler och standarder som fastställs av organisationer som International Civil Aviation Organization (ICAO) och Federal Aviation Administration (FAA). Dessa standarder omfattar allt från design och tillverkning av flygplan till drift och underhåll.
 • Underhåll: Flygplan genomgår regelbundet underhåll och inspektioner för att säkerställa att de är i bästa skick. Underhållsprogrammen är omfattande och inkluderar allt från dagliga inspektioner till större översyner.
 • Utbildning och träning: Piloter och flygpersonal genomgår omfattande utbildning och träning för att hantera en mängd olika situationer, inklusive nödsituationer. De tränas regelbundet i simulatorer som replikerar verkliga flygförhållanden för att säkerställa att de är beredda på alla typer av scenarier.
 • Feedback och analys: Efter varje incident eller olycka utförs omfattande utredningar för att förstå vad som gick fel och hur det kan förhindras i framtiden. Resultaten används för att förbättra säkerhetsprotokoll och utbildning.

Vanliga myter om flygrädsla

"Flygplan kraschar ofta"

Fel. Flygplan är ett av de säkraste transportmedlen, med mycket låg risk för olyckor.

"Turbulens är farligt"

Fel. Turbulens är vanligt och normalt, och moderna flygplan är byggda för att hantera det utan problem.

"Det är säkrare att köra bil än att flyga"

Fel. Risken att dö i en bilolycka är betydligt högre än i en flygolycka.

Vanliga frågor kring flygrädsla

Flygrädsla kan behandlas effektivt med hjälp av exponeringsterapi (KBT) och avslappningstekniker.

Genom psykologiska metoder som exponeringsterapi och KBT kan man minska och i många fall helt bota flygrädsla.

Ja, läkare kan ibland förskriva lugnande medicin för att hjälpa vid flygrädsla, men det bör endast användas som en tillfällig lösning tillsammans med långsiktiga behandlingsmetoder.

Referenser

 1. National Safety Council. (2023). Odds of Dying – Statistical Data.
 2. Aviation Safety Network. (2022). Aviation Safety Statistics.
 3. NSC Injury facts. (2022). Deaths by Transportation Mode.
 4. Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Accidental Injury Statistics.
 5. Transportstyrelsen. (2024). Statistik över vägtrafikolyckor.