Psykologi.se förvärvar scip.ws från Society for Computers in Psychology

psykologi förvärv scip.ws

Psykologi.se, en svensk webbplats för psykologi, har förvärvat scip.ws från Society for Computers in Psychology. Förvärvet ses som ett strategiskt drag av Psykologi.se för att utöka sitt innehållsutbud och nå fler människor med sitt budskap om psykologisk kunskap och förståelse.

Society for Computers in Psychology är en ideell organisation som främjar användningen av datorer inom psykologisk forskning, utbildning och praktik och som har existerat sedan 1970-talet. Psykologi.se är en ledande webbplats för psykologi i Sverige med många unika besökare per månad. Förvärvet av domänen kommer att göra det möjligt för Psykologi.se att erbjuda sina användare en bredare och resurser.

Psykologi.se grundades 2021 av psykologstudenter. Webbplatsen erbjuder psykologisk information och tjänster till allmänheten, inklusive artiklar om kända psykiska tillstånd och hur man bäst får hjälp. Till exempel så kan man få reda på hur man bäst hittar en psykolog online, eller lära sig med om kända tillstånd som PTSD, Depression eller ADHD. Informationen samlas från litteratur och andra relevanta källor, och skrivs av olika författare. De flesta med bakgrund inom psykologyrket. På webbplatsen finns artiklar på framförallt svenska.

Läs mer nedan:

Home

SCiP Officers

SCiP Mission