Innehåll

Lär dig mer om Terapi

Terapi

Terapi är ett brett begrepp och har många olika förklaringar i olika länder, men också i olika yrkesutövningar. På Psykologi.se kommer vi främst behandla de psykologiskt grundade terapierna. Inom psykologin är det främst de psykodynamiska och kognitiva-beteende terapierna som man behandlar. I Sverige är kognitiv beteendeterapi det som förordas enligt Socialstyrelsen, men det ser väldigt annorlunda ut i andra länder. Vi kommer inom kort att fylla ut denna sidan med mer information kring terapier.