Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

Written Exposure Therapy (WET) för PTSD

Written Exposure Therapy

De flesta behandlingarna som är effektiva för PTSD är trauma-fokuserade samtalsterapier. Dessa behandlingar exponerar dig för traumat, de hjälper dig att bearbeta, eller att gå igenom, de traumatiska händelser du tidigare varit med om. Lär dig mer om Written Exposure Therapy (WET), där man fokuserar på att skriva om sitt trauma för att hitta nya sätt att tänka på dess innebörd och mening.

Vad är WET för typ av behandling?

Written Exposure Therapy (WET) är en kort, 5 sessions psykoterapi – eller samtalsterapi – för PTSD. WET låter dig hitta nya sätt att tänka på den traumatiska upplevelsen och vad den betyder för dig. Att skriva om vad du tänkte och kände under händelsen, och senare prata med din behandlare om hur det var att skriva kan hjälpa dig att lindra PTSD symptom och i slutändan må bättre.

Hur fungerar WET?

När du har PTSD så är det vanligt att känna att den traumatiska upplevelsen som man gått igenom är för svår, stressande eller gör för ont att hantera. Du undviker sannolikt påminnelser om traumat (såsom vissa personer eller situationer) eftersom att det väcker rädsla hos dig. WET kan låta dig komma ihåg traumat i en mindre stressande situation, och ge dig en känsla av att kunna tolerera negativa känslor medans du kommer ihåg. Att skriva om traumat kan också hjälpa dig bli mer trygg i dina fysiska responser, såsom ökad hjärtfrekvens, tryck över bröstet eller kortare andning. När du sedan pratar med din behandlare om dina skrivsessioner så får du hjälp att bearbeta det som hänt, och kanske ändrar och utvecklar nya sätt att tänka kring traumat och vad det betyder för dig. 

Vad kan jag förvänta mig av en WET-behandling?

WET är uppbyggt på 5 sessioner som innehåller 30 minuter av att skriva om ditt trauma, ditt såkallade trauma-narrativ. Du börjar den första sessionen med att lära dig om PTSD symptom och vanliga reaktioner till trauma. Efter detta instruerar din behandlare dig i hur du ska genomföra den första 30 minuters skrivsessionen. Behandlaren tittar ibland till dig och ser hur det går för dig med skrivandet. Efter den första sessionen så ger behandlaren endast instruktioner i början, och bearbetar, när skrivsessionen är klar, traumat och det upplevda med dig. Över tid så kommer du att vänja dig vid att hantera tankar och känslor om traumar, och hitta nya sätt att se på det som lindrar dina PTSD symptom. 

Är WET bra?

WET är uppbackat av evidens. Det finns inte lika många studier som undersöker WET såsom det finns för andra terapier (t ex Prolonged Exposure eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Vad vi vet är att WET kan lindra PTSD symptom, och att det är en förhållandevis snabb behandling jämfört med andra behandlingar. De som genomför WET gör också klart sin behandling i högre grad än andra behandlingar. Men såklart, så behövs det mer forskning för att WET ska bli en väl använd behandling. 

Hur lång är behandlingen?

WET innefattar 5 tillfällen där besöken är ca 50 minuter långa. Man får oftast ett behandlingstillfälle per vecka, så behandlingen blir totalt 5 veckor. 

Finns det några risker med WET?

Det kan kännas obehagligt att skriva om sitt trauma, eller att prata om sina problem eller PTSD symptom. Dessa känslor är vanliga, och oftast kortsiktiga, och folk tenderar att snabbt må bättre ju längre in i behandlingen de är. De flesta som genomfört WET finner att det positiva överväger det negativa. 

Görs WET i grupp eller individuellt?

Man genomför WET individuellt, där man träffar en behandlare. 

Behöver man prata om sitt trauma i detalj?

Du kommer antagligen behöva att skriva i detalj om ditt trauma varje session. WET hjälper dig att bättre förstå dina PTSD symptom, och hur de relaterar till dina tankar och känslor om traumat. Oftast når man insikten att själva minnet inte behöver överföra rädslor till det liv man lever idag, och detta brukar hjälpa patienter. 

Har man hemuppgifter?

Det finns inga hemuppgifter kopplade till WET.