Innehåll

ADHD: Fakta, symtom och hur man får hjälp

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna som förekommer hos barn och ungdomar. Det kan vara svårt att diagnostisera eftersom symptomen kan likna andra problem som ångest eller depression. Men om man upplever problem med fokus, hyperaktivitet eller impulsivitet är det viktigt att få hjälp. I den här artikeln kommer vi att diskutera ADHD: dess orsaker, symtom och hur man får hjälp.

ADHD är en diagnos, som i kort innebär att man har svårt att fokusera, sitta still eller kontrollera impulsiva beteenden. Den förekommer både hos barn och vuxna, men diagnostiseras oftast i barndomen. Symptomen på ADHD kan variera från person till person. Vissa personer med ADHD kan vara mycket hyperaktiva, medan andra bara har problem med fokus och uppmärksamhet.

Det finns inte en enda orsak till ADHD. Man tror att den orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Om du till exempel har en förälder eller ett syskon med ADHD är det mer sannolikt att du själv utvecklar det. Andra riskfaktorer inkluderar saker som exponering för gifter eller trauma under utvecklingen.

ADHD Diagnos

 • Problemen ska ha förekommit innan 12 års ålder
 • Svårigheterna måste omfatta flera olika områden
 • Belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning
 • Andra psykiska sjukdomar kan inte förklara det bättre

Listan kan göras lång, men om du har något av dessa symtom och tror att du kan ha ADHD är det viktigt att du söker professionell hjälp. En diagnos kan ställas av en psykiater, psykolog eller allmänläkare, efter att man gjort en gedigen utredning.

Hur utreder man?

Det finns ett antal utredningsverktyg som används under utredning. Nedan är de vanligaste för barn:

 • WPSSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)
 • WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) för IQ
 • TEA-Ch (Test of Everyday Attention for Children)
 • D-kefs (Delis-Kaplan Executive Function System) 
 • BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function)

För vuxna, brukar dessa skattningar användas:

 • WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) för IQ 
 • ASRS (Adult ADHD Self Report Scale)
 • CAARS (Conners Adult ADHD Rating Scale)

Hur många har ADHD? Prevalens

Ungefär 5-7 procent av barn diagnostiseras med ADHD. När det kommer till vuxna, så ligger den procenten på cirka 2-4%. Generellt så kan man säga att pojkar är mer utåtagerande än flickor, vilket gör att de överrepresenteras vid diagnostisering (och att tjejer kanske underdiagnostiseras). Ungefär 6 gånger flera pojkar än flickor diagnostiseras med ADHD, men könsskillnaden avtar med stigande ålder. Det finns mycket troligen ett stort mörkertal av flickor med ADHD.