Innehåll

Psykolog online: Hur du hittar rätt psykolog för dig

Att söka en psykolog online kan vara skrämmande. Hur hittar du rätt psykolog med så många alternativ? Och så många olika vårdgivare? Det är viktigt att tänka på vad du söker hos en psykolog. Behöver du någon som är specialiserad på ett visst område? Eller vill du ha en terapeut som är mer holistisk och fokuserar på hela människan? Först och främst bör du fundera på vad du behöver hjälp med i ditt liv. Vilka är dina mål med terapin? Vad hoppas du uppnå? När du vet vad du letar efter kan du börja begränsa ditt sökande. Här är några tips om hur du hittar rätt psykolog på nätet.

psykolog online

Först och främst bör du fundera på vad du behöver hjälp med i ditt liv. Vilka är dina mål med terapin? Vad hoppas du uppnå? När du vet vad du letar efter kan du börja begränsa ditt sökande. Här är några tips om hur du hittar rätt psykolog på nätet.

Behandling online?

Utvecklingen har gått fort, för bara 10 år sedan hade det varit otänkbart att bedriva behandlingar över internet. Men faktumet är att mycket visar på att behandling online kan vara jämnvärdig en behandling i fysisk person. De senaste årens restriktioner och brist på fysiska möten har snabbt påskyndandet av behandling över video. Även fast dessa nya former av behandlingar pågående utvärderas så finns det idag inte ett konsensus om internet-behandling generellt. Däremot har man kunnat visa att internet-behandling möjligen kan vara likvärdig när det kommer till ett flertal diagnoser såsom social ångest, hälsoångest och depression¹.

Det finns många andra fördelar med behandling på nätet för patienter. Den första är att det kan vara bekvämare, eftersom de inte behöver resa för att träffa psykologen. För det andra kan det vara billigare eftersom terapeuten inte behöver resa eller boka tid för möten. För det tredje kan det göra det möjligt för människor som normalt inte skulle söka hjälp att få tillgång till vård.

KBT Online

ikbt

KBT är den vanligaste formen av behandling som sker online och benämns då ofta som iKBT. Ett flertal större privata vårdgivare har snabbt gjort sig ett namn genom att erbjuda KBT online. Några av dessa är Kry, Mindler och Mendly. Dessa tar ofta lika mycket betalt som en vårdcentral, och den mesta kostnaden står skattebetalarna för. Regionala vårdgivare kan också erbjuda iKBT. Ta isåfall kontakt med din vårdcentral eller 1177 för att veta mer om hur du kan få tillgång till deras plattformar.

iKBT är en implementation av kognitiv beteendeterapi genom användandet av digitala plattformar som t ex chattar eller videosamtal. Terapeuten arbetar tillsammans med sin patient för att hjälpa denne att förstå sina tankar och känslor och hur de påverkar dennes beteenden. En patient lär sig sedan färdigheter för att hantera sina känslor och ändra negativa tankemönster.

Hur hittar man en bra psykolog online?

Internet har många psykologer att erbjuda. Men hur kan du vara säker på att du väljer rätt psykolog? Här är några tips:

  • Det första steget är att se till att psykologen har ett gott rykte. Titta på deras kvalifikationer och erfarenhet. Se till att de har lämpliga referenser och utbildning.
  • Läs recensioner från andra patienter. Se vad andra har sagt om sina erfarenheter.

Hos de flesta vårdaktörerna så kan man också be om att få prata med en psykolog på sitt eget språk. Känner man att man inte träffat rätt går det ofta att få hjälp med att byta psykologkontakt.

Akutpsykolog online

I en akut nödsituation, ring alltid 112. Vid behov av akut psykiatrisk vård, kontakta 1177 för att bli hänvisad till din regions akutpsykiatri.

Om du letar efter en psykolog för kontakt samma dag, då kan många av de nuvarande aktörerna erbjuda dig det. Notera att de ofta hänvisar akuta ärenden till akutpsykiatrin.

Gratis psykolog online

Vissa aktörer erbjuder gratis psykologhjälp online. Har du ett frikort så får du oftast en psykologkontakt utan extra kostnad för dig – även fast det betalas av skatten.

Referenser